"Każdy z nas ma jakąś pasję, dla nas pasją jest księgowość..."

Promocja

Księgowość

Pierwszy miesiąc za 1zł!

Nowi klienci powołujący się na naszą stronę internetową otrzymają pierwszy miesiąc rozliczenia za 1zł.

skontaktuj się z nami

Dlaczego my?

Biuro rachunkowe Góra Kalwaria

Parę słów o nas

  • wysoka jakość świadczonych usług
  • długoletnie doświadczenie naszych księgowych
  • gwarantujemy owocną współpracę
dowiedz się więcej

Biuro rachunkowe Góra Kalwaria

Księgowość Góra Kalwaria

Księgowość

Biuro rachunkowe w Górze Kalwarii dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantuje efektywne i bezpieczne prowadzenie finansów Twojej firmy.

dowiedz się więcej

Księgowość, biuro rachunkowe, biuro księgowe - ogólnie

Każda osoba, która zajmuje się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej powinna mieć w swojej firmie dział księgowości, który będzie pilnował wszystkich dokumentów oraz będzie zajmował się rozliczaniem przychodów i rozchodów. Ważna jest rachunkowość, ponieważ jej wyniki odzwierciedlają czy opłaca się działalność prowadzić lub też co jest nieopłacalne i trzeba to zmienić. Jeżeli jakaś firma jest mała lub też chce ograniczyć koszty może zatrudnić biuro rachunkowe Góra Kalwaria czy też inną jednostkę bliżej siedziby firmy.

Czym zajmuje się rachunkowość, że jest tak ważna dla każdego przedsiębiorstwa? Rachunkowość to system ewidencji operacji gospodarczych, który ujmuje w mierniku pieniężnym i pokroju poszczególnych firm wraz z procesami produkcji, dystrybucji czy konsumpcji. Operacje czy zdarzenia gospodarcze to między innymi przychodzące do firmy faktury, które przedsiębiorstwo ma obowiązek zaksięgować i przechowywać w firmowym archiwum przez kilka lat. Podstawowym celem prowadzenia rachunkowość w przedsiębiorstwie jest dostarczenie informacji jak jest w firmie, czyli prawdziwego stanu sytuacji majątkowej i finansowej w przedsiębiorstwie. Bez tego trudno by było zarządzać firmą.

Jednakże rachunkowość to pojęcie ogólne. W wielu firmach wprowadzono poszczególne komórki, które zajmują się jednym z działów rachunkowości wśród których można wyróżnić:

Cała rachunkowość firmy ujmowana jest w trzech działach kalkulacji, sprawozdawczości oraz księgowości. Księgowość często jest używana zamiennie z pojęciem rachunkowości, ale jest to pojęcie węższe. Rachunkowość w firmie spełnia wiele zadań w tym bada opłacalność czy zyski i straty, jakie ponosi przedsiębiorstwo w danym roku obrotowym, ale księgowość zajmuje się zestawianiem tych danych i księgowaniem ich na odpowiednich kontach. Każde przedsiębiorstwo posiada swoją listę kont do księgowania przychodzących faktur, zdarzeń takich jak wypłata dla pracowników czy innych operacji finansowych, które muszą być ujęte i zaksięgowane, ponieważ takie są wymogi prawne.

Księgowość czy komórki rachunkowości w przedsiębiorstwie są niezbędne. Można zatrudnić profesjonalną księgową na etacie lub wynająć biuro rachunkowe Góra Kalwaria, albo inne położone blisko siedziby firmy, dla której prowadzona jest rachunkowość. Zawierając umowę o współpracę warto sprawdzić referencje księgowej czy księgowego przyjmowanych na etat do pracy, oraz opinię innych klientów o danym biurze rachunkowym.

Biura rachunkowe mają bogatą ofertę, która umożliwia nawiązanie pełnej współpracy w zakresie nie tylko prowadzenia księgowości i rachunkowości firmy, ale także jej reprezentowanie w urzędach. Ponadto każde biuro rachunkowe wystawia co miesiąc deklaracje podatkowe dla firmy, odlicza podatek VAT na przykład z budownictwa czy też zajmuje się obliczeniem amortyzacji na środki trwałe znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa. Często też biura rachunkowe oferują sporządzanie listy płac dla pracowników oraz innych deklaracji podatkowych, które są niezbędne do rozliczenia pracowników z danej jednostki.

Rzetelne biuro rachunkowe, które oferuje księgowość na pewno musi mieć w swojej ofercie nie tylko prowadzenie księgowości dla małych firm, ale także dla firm zatrudniających powyżej 100 osób, dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych spółek prawa handlowego. Głównymi zadaniami zatrudnianego biura są także: sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat, ponieważ przydatne one będą w rachunkowości zarządczej, ale też są one elementami obowiązkowymi do wystawienia w każdej firmie. Jeśli biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem listy płac może także prowadzić kartoteki pracownicze czy akt osobowych pracowników.

W ofercie każdego biura rachunkowego musi się także znaleźć prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów, który musi być uzupełniany rzetelnie i regularnie. Każda firma musi także prowadzić rejestr zakupu i sprzedaży VAT, a naliczanie podatku nie jest proste dla każdego pracownika, a więc i tym powinno zająć się biuro rachunkowe. Czasami w prowadzonej działalności gospodarczej potrzebne są inne dokumenty, których nie może lub nie potrafi wystawić żaden dział i zlecane one do wystawienia są biurom rachunkowym czy księgowości.

Jednakże główną zaletą zatrudnienia biura rachunkowego jest jego odrębność od firmy. Biuro rachunkowe Góra Kalwaria czy księgowość zlecona innej jednostce ma wszelkie informacje o zleceniodawcy, ale pracuje samodzielnie i zajmuje się tylko prowadzeniem zleconej działalności przez co pracuje dla tej firmy o wiele wydajniej niż pracownik etatowy.